จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

แข่งกับเวลานะ...นักเรียน...