จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

ทำข้อสอบแข่งกับเวลานะ........