เพลงค้างคาวกินกล้วย (ลิงกับเสือ)
 
 
ถ้าดูไม่ได้ต้องโหลดและติดต้งโปรแกรม MICROSOFT SILVERLIGHT ก่อน